khuyen mai noi that
khuyen mai noi that

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán hợp đồng thiết kế :

 

Thanh toán làm 2 đợt.

-     Đợt 1: 50% Tổng giá trị của hợp đồng này ngay sau khi ký kết hợp đồng.

             

-           Đợt 2: 50% Tổng giá trị của hợp đồng

         Sau khi bên A nghiệm thu và nhận bàn giao các bản vẽ thiết kế bước 1, 2: các bản vẽ mặt bằng nội thất; các bản vẽ 3D thể hiện đầy đủ các góc nhìn của phòng.

              Sau khi Bên A nghiệm thu và nhận bàn giao các bản vẽ thiết kế bước 3: các bản vẽ thiết kế chi tiết các đồ nội thất.

*** Nếu Bên A giao cho Bên B thi công toàn bộ các hạng mục hoàn thiện và gia công lắp đặt các đồ nội thất đã thiết kế thì Bên B sẽ khấu trừ 50% phí thiết kế cho Bên A và sẽ được khấu trừ vào quyết toán hợp đồng thi công lắp đặt nội thất (chất lượng, giá thành Bên B vẫn đảm bảo cạnh tranh, và Bên A có thể so sánh).

Phương thức thanh toánNEW HOUSE - Nội thất cao cấp của người Việt